Thủ tục hành chính

Xác nhận đơn đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công (TTHC - Mức độ 1) 

Cập nhật: 26-10-2011

THỦ TỤC số: 3-11-014

Tên thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH:

* Giấy tờ phải nộp:

- Đơn đề nghị (theo mẫu);

* Giấy tờ phải xuất trình:

- Biên bản họp gia tộc (nếu bị mất, có xác nhận của UBND phường)

- Bản chính Bằng Tổ quốc ghi công (nếu bị rách nát – nếu còn)

- Hộ khẩu thường trú, CMTND của người đề nghị;

           * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

- 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

LỆ PHÍ: Không.

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động –TB&XH.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Văn bản xác nhận

Tệp đính kèm

Quy trình ISO khác
- Khen thưởng đột xuất (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi từ 2 phường trở lên trong quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Thay đổi mục đích sử dụng các công trình thuộc cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Chấp nhận việc xin phép xây dựng, sửa chữa công trình phục vụ nơi thờ tự tín ngưỡng quy mô vừa và nhỏ (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
Thống kê truy cập
Văn bản UBND phường
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục
Hình ảnh phường Yên Phụ