Thủ tục hành chính

Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ( 

Cập nhật: 26-10-2011

THỦ TỤC số: 3-11-007

Tên thủ tục:  Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương đã từ trần.

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH:

* Giấy tờ phải nộp:

- Bản khai cá nhân đối tượng (theo mẫu);

- Một trong các giấy tờ gốc hoặc giấy tờ được coi là giấy tờ gốc có liên quan (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo từng bộ hồ sơ). Các giấy tờ phải chứng minh được thời gian nhập ngũ từ trước ngày 30/4/1975 và tổng thời gian công tác thực tế trong quân đội từ đủ 15 năm trở lên.

- CMTND của thân nhân người hưởng chế độ (bản sao có chứng thực);

- Giấy chứng tử của người hưởng chế độ (bản sao);

* Ghi chú:

a. Các giấy tờ gốc, bao gồm:

- Quyết định phục viên xuất ngũ, lý lịch quân nhân, bản trích yếu 63;

- Sổ trợ cấp phục viên, xuất ngũ; Phiếu trợ cấp phục viên, xuất ngũ;

- Lý lịch đảng viên (nếu có);

- Giấy xác nhận của đơn vị cũ trước khi quân nhân phục viên, xuất ngũ (đối với trường hợp không có các giấy tờ trên ) kèm theo bản sao hồ sơ lưu trữ, quản lý của đơn vị làm căn cứ để xác nhận (theo mẫu) do thủ trưởng đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương ký, đóng dấu.

b. Giấy tờ được coi như giấy tờ gốc, bao gồm:

- Quyết định gọi nhập ngũ, bổ nhiệm chức vụ, đề bạt quân hàm; điều động công tác;

- Giấy đăng ký quân nhân dự bị (phiếu đăng ký; phiếu cán bộ; bản khai phong, thăng quân hàm quân nhân dự bị…);

- Huân, huy chương kháng chiến, giải phóng và các hình thức khen thưởng khác;

- Phiếu chuyển thương, chuyển viện; phiếu sức khỏe;

* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

- 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

LỆ PHÍ:     Không

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

          - Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

- Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27/11/2008 của Liên bộ: Quốc phòng-Lao động-Thương binh và xã hội-Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Văn bản xác nhận.

Tệp đính kèm

Quy trình ISO khác
- Khen thưởng đột xuất (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi từ 2 phường trở lên trong quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Thay đổi mục đích sử dụng các công trình thuộc cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Chấp nhận việc xin phép xây dựng, sửa chữa công trình phục vụ nơi thờ tự tín ngưỡng quy mô vừa và nhỏ (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục
Hình ảnh phường Yên Phụ