Thủ tục hành chính

Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng. (TTHC - Mức độ 1) 

Cập nhật: 26-10-2011

THỦ TỤC số: 3-11-006

Tên thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng.

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH:

* Giấy tờ phải nộp:

- Đơn đề nghị xác nhận (theo mẫu)

* Giấy tờ phải xuất trình:

- Bằng “Tổ quốc ghi công”, giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận người có công;

- Sổ lĩnh tiền trợ cấp (nếu có);

- Hộ khẩu thường trú, CMTND của người đề nghị;

           * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

- 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

LỆ PHÍ:    không.

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.   

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Văn bản xác nhận.

Tệp đính kèm

Quy trình ISO khác
- Khen thưởng đột xuất (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi từ 2 phường trở lên trong quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Thay đổi mục đích sử dụng các công trình thuộc cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Chấp nhận việc xin phép xây dựng, sửa chữa công trình phục vụ nơi thờ tự tín ngưỡng quy mô vừa và nhỏ (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
Thống kê truy cập
Văn bản UBND phường
Hành Chính Công
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục
Hình ảnh phường Yên Phụ