Thủ tục hành chính

Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ tuất cho thân nhân người có công với cách mạng (TTHC - Mức độ 1) 

Cập nhật: 26-10-2011

THỦ TỤC số: 3-11-005

Tên thủ tục: : Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ tuất cho thân nhân người có công với cách mạng.

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH:

* Giấy tờ phải nộp:

- Bản khai thân nhân người có công với cách mạng từ trần (theo mẫu);

- Biên bản họp gia đình thống nhất cử người được hưởng chế độ tuất (theo mẫu);

- Quyết định công nhận người có công (bản sao);

- Giấy chứng tử (bản phô tô);

* Lưu ý: Đối với thân nhân của người có công hưởng tuất hàng tháng, bổ sung:

- Giấy khai sinh (bản sao);

- Giấy xác nhận của nhà trường còn đi học nếu trên 18 tuổi.

- Bản sao hộ khẩu của bố mẹ, vợ (hoặc chồng) người có công.

* Giấy tờ phải xuất trình:

- Giấy chứng tử (bản chính để đối chiếu);

- Quyết định công nhận người có công (bản chính)

- Hộ khẩu thường trú, CMTND của người đề nghị;

           * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

- 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

LỆ PHÍ: không.

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Văn bản xác nhận.

Tệp đính kèm

Quy trình ISO khác
- Khen thưởng đột xuất (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi từ 2 phường trở lên trong quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Thay đổi mục đích sử dụng các công trình thuộc cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Chấp nhận việc xin phép xây dựng, sửa chữa công trình phục vụ nơi thờ tự tín ngưỡng quy mô vừa và nhỏ (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục
Hình ảnh phường Yên Phụ