Thủ tục hành chính

Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ (TTHC - Mức độ 1) 

Cập nhật: 26-10-2011

THỦ TỤC số: 3-11-002

Tên thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH:

* Các giấy tờ phải nộp:

- Giấy xác nhận của người biết sự việc nuôi dưỡng liệt sỹ, có xác nhận của chính quyền địa phương;

- Giấy đề nghị của anh chị em ruột của liệt sỹ (hoặc biên bản họp gia tộc của liệt sỹ) có xác nhận của chính quyền địa phương;

- Bản khai thân nhân liệt sỹ (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ Bằng “Tổ quốc ghi công” (có chứng thực);

- Bản sao giấy báo tử liệt sỹ;

- Các giấy tờ khác liên quan;

- Hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân của người đề nghị;

           * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

- 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

LỆ PHÍ:   Không

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

         - Thông tư số 02/2007/TT-BLĐTBXH ngày 16/01/2007 của Bộ LĐTB&XH;

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Văn bản xác nhận

Tệp đính kèm

Quy trình ISO khác
- Khen thưởng đột xuất (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi từ 2 phường trở lên trong quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Thay đổi mục đích sử dụng các công trình thuộc cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Chấp nhận việc xin phép xây dựng, sửa chữa công trình phục vụ nơi thờ tự tín ngưỡng quy mô vừa và nhỏ (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
Thống kê truy cập
Văn bản UBND phường
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục
Hình ảnh phường Yên Phụ