Thủ tục hành chính

Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ (TTHC - Mức độ 1) 

Cập nhật: 26-10-2011

THỦ TỤC số: 3-11-002

Tên thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH:

* Các giấy tờ phải nộp:

- Giấy xác nhận của người biết sự việc nuôi dưỡng liệt sỹ, có xác nhận của chính quyền địa phương;

- Giấy đề nghị của anh chị em ruột của liệt sỹ (hoặc biên bản họp gia tộc của liệt sỹ) có xác nhận của chính quyền địa phương;

- Bản khai thân nhân liệt sỹ (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ Bằng “Tổ quốc ghi công” (có chứng thực);

- Bản sao giấy báo tử liệt sỹ;

- Các giấy tờ khác liên quan;

- Hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân của người đề nghị;

           * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

- 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

LỆ PHÍ:   Không

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

         - Thông tư số 02/2007/TT-BLĐTBXH ngày 16/01/2007 của Bộ LĐTB&XH;

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Văn bản xác nhận

Tệp đính kèm

Quy trình ISO khác
- Khen thưởng đột xuất (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi từ 2 phường trở lên trong quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Thay đổi mục đích sử dụng các công trình thuộc cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Chấp nhận việc xin phép xây dựng, sửa chữa công trình phục vụ nơi thờ tự tín ngưỡng quy mô vừa và nhỏ (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục
Hình ảnh phường Yên Phụ