Kinh Tế - Chính Trị

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG BƯỞI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂY HỒ 

Trong 02 ngày 23 và 24/3/2015, Đảng bộ phường Bưởi tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, Đại hội điểm của QUận Tây Hồ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 10/7/2014 của Thành ủy Hà Nội về “Tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội” và Kế hoạch số 109-KH/QUTH ngày 13/8/2014 của Quận ủy Tây Hồ về việc “Tổ chức Đại hội, Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ V Đảng bộ Quận”, Quận ủy đã chỉ đạo Đảng bộ phường Bưởi tổ chức Đại hội điểm. Trong 02 ngày 23 và 24/3/2015, Đảng bộ phường Bưởi tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

Tới dự Đại hội có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đồng chí Phạm Mạnh Khởi – Phó vụ trưởng Vụ địa phương Ban Tổ chức Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Ban Tổ chức Thành ủy cùng các đồng chí thành viên tổ công tác chỉ đạo Đại hội cơ sở của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội để rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo Đại hội các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn Thành phố. Đại biểu Quận có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, chủ tịch HĐND Quận, đồng chí Lê Thị Thu Hằng – Phó bí thư Thường trực Quận ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, thành viên tổ công tác số 5 của Quận ủy, lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; các đồng chí bí thư các Đảng bộ trực thuộc Quận và 124 đại biểu chính thức của Đại hội.

 

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI Đại hội khẳng định: Kinh tế tiếp tục phát triển đúng hướng, tăng trưởng ổn định. Tổng thu, chi ngân sách phường hàng năm đều đạt chỉ tiêu. Trật tự xây dựng, đô thị, vệ sinh môi trường có bước chuyển biến tích cực, nhiều công trình, dự án được đầu tư, xây dựng, nâng cấp. Bộ mặt đô thị trên địa bàn phường đã xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn. Văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt được nhiều kết quả cao. Công tác giảm nghèo được thực hiện tốt, phong trào văn hóa, văn nghệ ngày càng phát triển rộng rãi, cơ bản các tiêu chí, nhiệm vụ xây dựng phường văn hóa đã đạt. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được quan tâm thường xuyên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quân sự địa phương, chính sách hậu phương quân đội được đảm bảo và giữ vững. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện tốt, đã có sức lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư thể hiện bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được quan tâm, chú trọng. Đặc biệt công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng qui định. Vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ tiếp tục khẳng định, tỷ lệ chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh được nâng lên, không có chi bộ yếu kém. Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ và số lượng kết nạp đảng viên năm sau cao hơn năm trước. Hoạt động của HĐND từng bước được đổi mới về hình thức và nội dung, phát huy được vai trò của cơ quan quyền lực. Công tác lãnh đạo, điều hành của UBND phường sâu sát, tập trung, quyết liệt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương. MTTQ và các đoàn thể chính trị đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

 

Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm sau:

- Việc quản lý số người trong độ tuổi lao động chưa chặt chẽ, hỗ trợ giải quyết việc làm hiệu quả chưa cao; công tác giải quyết kiến nghị của cử tri có việc chưa hiệu quả; công tác giải quyết kiến nghị của cử tri có việc chưa hiệu quả; công tác quán lý đô thị có lúc, có việc chưa đáp ứng yêu cầu, công tác nắm bắt tình hình tôn giáo cí việc chưa kịp thời, phường còn có trường hợp sinh con thứ ba.

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên ở một số thời điểm chưa sâu. Công tác kiểm tra, quản lý, phân công nhiệm cụ cho cán bộ, đảng viên ở một số chi bộ chưa chặt chẽ, việc thực hiện công tác tự phê bình và phê bình chưa nghiêm túc, còn có biểu hiện nể nang, xuôi chiều.

- Công tác vận động, tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương có lúc, có việc chưa sâu, chưa hiệu quả.

- Hoạt động giám sát của HĐND phường, tổ đại biểu HĐND về một số vấn đề bức xúc của cử tri đôi lúc chưa kịp thời.

Đại hội quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

Mục tiêu: Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân phường Bưởi tiếp tục phát huy hiệu quả tiềm năng kinh tế của địa phương theo hướng du lịch, dịch vụ, kinh tế hộ gia đình. Tiếp tục giữ gìn, bảo vệ cảnh quan, bộ mặt đô thị của phường xanh, sạch, đẹp. Duy trì phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, quân sự địa phương, giữ vững ổn định chính trị. Tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành và giữ vững danh hiệu phường Văn hóa.

Các chỉ tiêu: Thu ngân sách hàng năm tăng từ 8-12% so với chỉ tiêu được giao; tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa sức khỏe đến năm 2020 đạt từ 90% trở lên, 75 - 80% tổ dân phố đạt tổ văn hóa sức khỏe; phấn đấu giảm hộ nghèo theo chuẩn mới hàng năm là 20% trên tổng số hộ nghèo; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng hàng năm giảm 0,2%; điều tra, khám phá thường án trên 75%, trọng án từ 90% trở lên; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm; trong nhiệm kỳ kết nạp từ 30 - 35 đảng viên và Đảng bộ đạt “Trong sạch – vững mạnh”.

 

Đại hội xác định những nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu sau: Tiếp tục phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch, kinh tế hộ gia đình; phát triển văn hóa – xã hội, gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch – văn minh, xây dựng phường Văn hóa; tạo sự chuyển biến tích cực trong quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị, giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, phòng chống thanh nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác Quân sự địa phương; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ và cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

 

Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ V; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII gồm 15 đồng chí; bầu 15 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ phường (khóa XII) đã bầu Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường gồm 05 đồng chí; đồng chí Phạm Xuân Đức tái đắc cử giữ chức Bí thư Đảng ủy phường khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

 

 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bưởi đạt được trong nhiệm kỳ 2010 – 2015; nhất trí với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 do Đại hội thông qua. Đồng chí  đề nghị Đảng bộ phường trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

Một là, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, chính quyền quan tâm, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, các hộ gia đình tham gia sản xuất, kinh doanh; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình thực thi công vụ, tận tình phục vụ nhân dân. Phường chủ động phối hợp với các ban, ngành đoàn thể của Quận chăm lo, thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội, nhất là giảm nghèo bền vững, chăm lo các đối tượng chính sách, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.

            Hai là, xác định xây dựng Đảng là then chốt, trên tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đi đôi với kỷ cương, kỷ luật, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ, đảng viên đang công tác tại cơ quan phường.

            Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND; nâng cao chất lượng việc ban hành Nghị quyết, đẩy mạnh hoạt động giám sát, đổi mới các hình thức tiếp xúc cử tri theo hướng gần dân, sát dân để nghe và giải quyết ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, điều hành của UBND phường.

Bốn là, cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội hoạt động có hiệu quả đặc biệt là trong lĩnh vực giám sát và phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, chính quyền “Trong sạch, vững mạnh”.

 

            Với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, được đông đảo nhân dân đồng tình, ủng hộ đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận tin tưởng Đảng bộ và nhân dân phường Bưởi sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII đề ra và phường Bưởi đạt phường “Văn hóa”./.

Theo Quận ủy Tây Hồ

 

 


Ý kiến của bạn
Họ tên
Thư điện tử
Tiêu đề

Reload Image
Mã bảo mật:

Nội dung
 

Bài viết khác
- Phương án chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Dân sinh Quảng An, phường Quảng An, quận Tây Hồ (Ngày đăng:18-03-2011)
- Đại biểu Quốc Hội Thành phố Hà nội tiếp xúc với cử tri quận Tây Hồ, huyện Từ Liêm trước kỳ họp thứ 9, Quốc Hội khoá XII. (Ngày đăng:18-03-2011)
- Tổng kết các hoạt động chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (Ngày đăng:18-03-2011)
- Quận Tây Hồ: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn xây dựng chương trình hành động của nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 quận Tây Hồ. (Ngày đăng:27-04-2011)
- Quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII. (Ngày đăng:11-05-2011)
Văn bản UBND phường
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục
Hình ảnh phường Yên Phụ