Xây Dựng Và Quản Lý Đô Thị

THAM VẤN LIÊN NGÀNH XIN Ý KIẾN VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHOANH VÙNG BẢO VỆ CÁC DI TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 

Sáng ngày 23/4/2014, tại trụ sở UBND quận, đồng chí Đinh Trọng Sơn – Phó Chủ tịch UBND quận đã chủ trì buổi họp “Tham vấn liên ngành xin ý kiến về việc điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích: chùa Trấn Quốc, đình Yên Phụ - phường Yên Phụ, chùa Kim Liên, đình Nghi Tàm – phường Quảng An, đình An Thái, chùa Mật Dung và đền Vệ Quốc – phường Bưởi”.

 

Tham gia dự họp có các đồng chí cán bộ phòng Quản lý Di tích – Cục Di sản Văn hóa, đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ cơ sở và đ/c cán bộ phụ trách địa bàn quận Tây Hồ - Ban Quản lý Di tích – Danh thắng Hà Nội; các đồng chí Thủ trưởng các phòng Văn hóa & Thông tin, Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị; các đ/c Phó Chủ tịch, cán bộ Địa chính, cán bộ Văn hóa & Thông tin, Trưởng tiểu ban Quản lý di tích, người trông nom di tích, sư trụ trì các chùa trên địa bàn các phường Yên Phụ, Quảng An, Bưởi.

Sau khi nghe các đồng chí cán bộ địa chính các phường báo cáo về việc đề nghị điều chỉnh khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích trên địa bàn và các ý kiến tham gia đóng góp của các đồng chí tham dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận đã kết luận chỉ đạo:

1. Đối với việc điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích chùa Trấn Quốc – phường Yên Phụ thống nhất với việc điều chỉnh diện tích khoanh vùng khu vực bảo vệ I di tích là 4.363,7m2. Giao phòng Văn hóa & Thông tin quận phối hợp với các đơn vị chức năng quận, UBND phường tham mưu UBND quận văn bản đề xuất với cấp có thẩm quyền.

2. Đối với việc điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích đình Yên Phụ – phường Yên Phụ thống nhất với việc điều chỉnh diện tích khoanh vùng khu vực bảo vệ I di tích là 3.494m2. Giao phòng Văn hóa & Thông tin quận phối hợp với các đơn vị chức năng quận, UBND phường tham mưu UBND quận văn bản đề xuất với cấp có thẩm quyền.

3. Đối với việc điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích chùa Kim Liên – phường Quảng An thống nhất với việc điều chỉnh diện tích khoanh vùng khu vực bảo vệ I di tích là 8.571,5m2 bao gồm 02 khu: Khu A có diện tích 2.581,8m2; Khu B diện tích 5.989,7m2. Giao phòng Văn hóa & Thông tin quận phối hợp với các đơn vị chức năng quận, UBND phường tham mưu UBND quận văn bản đề xuất với cấp có thẩm quyền.

4. Đối với việc điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích đình Nghi Tàm – phường Quảng An, giao UBND phường có trách nhiệm họp thống nhất cơ sở với các hộ dân cư dự kiến điều chỉnh đưa vào diện tích khoanh vùng khu vực I của di tích, đồng thời có văn bản báo cáo UBND quận trước ngày 08/5/2014.

5, Đối với việc điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích đền Vệ Quốc – phường Bưởi thống nhất với việc điều chỉnh diện tích khoanh vùng khu vực bảo vệ I di tích là 440,9m2. Giao phòng Văn hóa & Thông tin quận phối hợp với các đơn vị chức năng quận, UBND phường tham mưu UBND quận văn bản đề xuất với cấp có thẩm quyền.

6. Đối với việc điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích đình An Thái – phường Bưởi, giao UBND phường có trách nhiệm họp thống nhất cơ sở với các hộ dân có diện tích nhỏ hơn 15m2 dự kiến điều chỉnh đưa vào diện tích khoanh vùng khu vực I của di tích, đồng thời có văn bản báo cáo UBND quận xong trước ngày 15/5/2014.

7. Đối với việc điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích chùa Mật Dung – phường Bưởi, giao UBND phường có trách nhiệm họp thống nhất cơ sở về việc điều chỉnh diện tích khoanh vùng khu vực I của di tích, đồng thời có văn bản báo cáo UBND quận xong trước ngày 15/5/2014./.

 

MT

 


Ý kiến của bạn
Họ tên
Thư điện tử
Tiêu đề

Reload Image
Mã bảo mật:

Nội dung
 

Bài viết khác
- LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS AN DƯƠNG (Ngày đăng:24-07-2014)
- Xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và trật tự văn minh đô thị (Ngày đăng:10-06-2019)
Thống kê truy cập
Văn bản UBND phường
Hành Chính Công
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục
Hình ảnh phường Yên Phụ