Cải Cách Hành Chính

TRIỂN KHAI TỔNG RÀ SOÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NĂM 2014 – 2015 

Chiều ngày 15/4/2014, UBND - UBMTTQ quận tổ chức hội nghị triển khai tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn Quận năm 2014 – 2015. Đồng chí Đinh Trọng Sơn – Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị.

 

Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, đáp ứng nguyện vọng của người có công và toàn xã hội; kiên quyết khắc phục các thiếu sót chậm trễ trong việc thực hiện đầy đủ chính sách cho người có công và tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với người có công theo các đối tượng khác nhau.

Tập trung tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công trong 02 năm 2014 – 2015 với 07 đối tượng: Liệt sỹ và gia đình liệt sỹ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người có công giúp đỡ cách mạng; cựu thanh niên xung phong; và thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng đã được ban hành, khẳng định trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với người có công.

 


Thời gian thực hiện: Tháng 4/2014 - 5/2014 phường Thụy Khuê làm điểm rà soát thí điểm, rút kinh nghiệm để tổ chức tổng rà soát trên toàn địa bàn Quận. Tháng 5/2014 - 7/2014 tổng rà soát các phường còn lại. Từ ngày 10/7/2014 đến trước ngày 15/8/2014 UBND các phường công bố kết quả rà soát. Từ ngày 16/8/2014 đến trước ngày 02/9/2014 UBND quận tổng hợp, công bố và báo cáo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội và MTTQ Thành phố kết quả tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công. Từ tháng 10/2014 - 7/2015 tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết các chính sách đối với người có công chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Trọng Sơn - Phó Chủ tịch UBND quận  đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường và các đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công, lập kế hoạch, chương trình, cử cán bộ có đủ năng lực, đủ uy tín tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất; UBND các phường quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện và bố trí thêm nguồn lực để công tác rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả của phường đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng tiến độ quy định./.

 

MT

 


Ý kiến của bạn
Họ tên
Thư điện tử
Tiêu đề

Reload Image
Mã bảo mật:

Nội dung
 

Bài viết khác
Văn bản UBND phường
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục
Hình ảnh phường Yên Phụ