Gửi câu hỏi
Thông tin gửi bạn đọc:

Để tiện cho việc chuyển thư của bạn đọc tới cơ quan chức năng xem xét, đề nghị quý bạn đọc tuân thủ những yêu cầu sau khi tham gia gửi câu hỏi:

  1. - Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết vào biểu mẫu bên dưới
  2. - Các câu hỏi cần nêu ra rõ ràng các vướng và cần có căn cứ cụ thể để thuận tiện cho cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết
  3. - Những bức thư hay câu hỏi không hợp yêu cầu sẽ không được trang thông tin phường Yên Phụ phục vụ
  4. - Thư hợp lệ sẽ được chúng tôi chuyển tới cơ quan chức năng có thẩm quyền tương ứng để giải quyết và sẽ có hồi đáp trong thời gian sớm nhất.
  5. - Hồi đáp có thể chuyển qua địa chỉ thư điện thử của bạn đọc hoặc được đăng phát trên mục này.

Biểu mẫu gửi câu hỏi:
Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Lĩnh vực:
Tiêu đề:
Nội dung:

Reload Image
Mã bảo mật:

Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục
Hình ảnh phường Yên Phụ