Hỏi đáp
 Hang ở địa chỉ email hang_k39@yahoo.com hỏi về lĩnh vực Tư pháp :
Gửi bởi: Hằng
Địa chỉ:
Thư điện tử: hang_k39@yahoo.com
Ngày gửi: 08-06-2011
Chi tiết câu hỏi
Nhà tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất ở năm 2002 và phải nộp 20% tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ nhà, đất nhưng chưa nộp. Đến năm 2009 gia đình muốn hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước có phải nộp 20% tiền sử dụng đất không và nếu phải nộp thì nộp theo khung giá đất năm 2002 hay năm 2009?
 Câu trả lời 1
Trả lời bởi: UBND Quận Tây Hồ
Ngày trả lời: 08-06-2011
Chi tiết câu trả lời
Đề nghị Anh( Chị) liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất và nhà quận Tây Hồ để được giải đáp các nội dung thắc mắc trên.

Câu hỏi khác
- Trần Văn ở địa chỉ email amc137@lycos.com hỏi về lĩnh vực Tư pháp : (Ngày gửi:06-06-2011)
- Tôi muốn hỏi về thủ tục nhập hộ khẩu Hà Nội,trình tự hồ sơ như thế nào? (Ngày gửi:08-06-2011)
- nguyen quanglong ở địa chỉ email nguyenquanglong0206@yahoo,com hỏi về lĩnh vực Tư pháp : (Ngày gửi:08-06-2011)
- Tôi muốn hỏi thủ tục để tách đất làm ngõ đi cần nhũng gì? (Ngày gửi:08-06-2011)
- Sau khi được công ty có thẩm quyền về đo đạc xác định mốc giới cắt đất làm ngõ đi... (Ngày gửi:08-06-2011)
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục
Hình ảnh phường Yên Phụ