Hỏi đáp
 Tôi muốn hỏi thủ tục để tách đất làm ngõ đi cần nhũng gì?
Gửi bởi: Hằng
Địa chỉ:
Thư điện tử: hang_k39@yahoo.com
Ngày gửi: 08-06-2011
Chi tiết câu hỏi
Tôi muốn hỏi thủ tục để tách đất làm ngõ đi cần nhũng gì?
 Câu trả lời 1
Trả lời bởi: UBND Quận Tây Hồ
Ngày trả lời: 08-06-2011
Chi tiết câu trả lời
Đề nghị Anh(chị) lên Văn phòng đăng ký đất và nhà quận Tây Hồ để được hướng dẫn hồ sơ

Câu hỏi khác
- Trần Văn ở địa chỉ email amc137@lycos.com hỏi về lĩnh vực Tư pháp : (Ngày gửi:06-06-2011)
- Tôi muốn hỏi về thủ tục nhập hộ khẩu Hà Nội,trình tự hồ sơ như thế nào? (Ngày gửi:08-06-2011)
- nguyen quanglong ở địa chỉ email nguyenquanglong0206@yahoo,com hỏi về lĩnh vực Tư pháp : (Ngày gửi:08-06-2011)
- Hang ở địa chỉ email hang_k39@yahoo.com hỏi về lĩnh vực Tư pháp : (Ngày gửi:08-06-2011)
- Sau khi được công ty có thẩm quyền về đo đạc xác định mốc giới cắt đất làm ngõ đi... (Ngày gửi:08-06-2011)
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục
Hình ảnh phường Yên Phụ