Hỏi đáp
 Kính gửi cổng giao tiếp điện tử quận Tây Hồ.
Gửi bởi: Duc Tue
Địa chỉ:
Thư điện tử: doductue@gmail.com
Ngày gửi: 08-06-2011
Chi tiết câu hỏi
Kính gửi cổng giao tiếp điện tử quận Tây Hồ. Tôi hiện sinh sống trong quận Tây Hồ. Trước đây tôi đăng ký khai sinh ở nơi khác,trong quá trình di chuyển tôi bị mất giấy khai sinh bản chính. Tôi xin hỏi thủ tục cấp lại như thế nào? tôi có phải về quê xin cấp lại không?
 Câu trả lời 1
Trả lời bởi: UBND Quận Tây Hồ
Ngày trả lời: 08-06-2011
Chi tiết câu trả lời
Theo quy định của Nghị định 158/2005/NĐ/CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ thì khi bị mất bản chính Giấy khai sinh, công dân đến UBND cấp quận( huyện) nơi lưu trữ sổ đăng ký khai sinh thực hiện việc cấp lại

Câu hỏi khác
- Trần Văn ở địa chỉ email amc137@lycos.com hỏi về lĩnh vực Tư pháp : (Ngày gửi:06-06-2011)
- Tôi muốn hỏi về thủ tục nhập hộ khẩu Hà Nội,trình tự hồ sơ như thế nào? (Ngày gửi:08-06-2011)
- nguyen quanglong ở địa chỉ email nguyenquanglong0206@yahoo,com hỏi về lĩnh vực Tư pháp : (Ngày gửi:08-06-2011)
- Hang ở địa chỉ email hang_k39@yahoo.com hỏi về lĩnh vực Tư pháp : (Ngày gửi:08-06-2011)
- Tôi muốn hỏi thủ tục để tách đất làm ngõ đi cần nhũng gì? (Ngày gửi:08-06-2011)
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục
Hình ảnh phường Yên Phụ