Hỏi đáp
 Tôi muốn hỏi về thủ tục nhập hộ khẩu Hà Nội,trình tự hồ sơ như thế nào?
Gửi bởi: Nguyễn Tiến Vượng
Địa chỉ:
Thư điện tử: own62@yahoo.com
Ngày gửi: 08-06-2011
Chi tiết câu hỏi
Tôi muốn hỏi về thủ tục nhập hộ khẩu Hà Nội,trình tự hồ sơ như thế nào?
 Câu trả lời 1
Trả lời bởi: UBND Quận Tây Hồ
Ngày trả lời: 08-06-2011
Chi tiết câu trả lời
Theo quy định tại Điều 21 của Lụât Cư trú thì thủ thủ tục hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm: + Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu; + Giấy chuyển hộ khẩu; + Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật cư trú + Hồ sơ đăng ký hộ khẩu thường trú nộp tại cơ quan công an quận, huyện, thị xã; + Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Câu hỏi khác
- Trần Văn ở địa chỉ email amc137@lycos.com hỏi về lĩnh vực Tư pháp : (Ngày gửi:06-06-2011)
- nguyen quanglong ở địa chỉ email nguyenquanglong0206@yahoo,com hỏi về lĩnh vực Tư pháp : (Ngày gửi:08-06-2011)
- Hang ở địa chỉ email hang_k39@yahoo.com hỏi về lĩnh vực Tư pháp : (Ngày gửi:08-06-2011)
- Tôi muốn hỏi thủ tục để tách đất làm ngõ đi cần nhũng gì? (Ngày gửi:08-06-2011)
- Sau khi được công ty có thẩm quyền về đo đạc xác định mốc giới cắt đất làm ngõ đi... (Ngày gửi:08-06-2011)
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục
Hình ảnh phường Yên Phụ